onsdag 7. november 2012

Dehumanisering av muslimer

Både Human Rights Service (rights.no) og document.no ynder å gjengi notiser fra aviser rundt om i verden, der det fortelles om muslimer som begår redselsfulle handlinger.

Senest i dag gjenga HRS en sak fra den britiske tabloidavisen Daily Mail om en kvinne som i følge avisen “(…) is accused of beating her son Yaseen to death because he was struggling with his Islamic studies, then setting fire to his body. The boy's death was treated as an accident until a post-mortem examination revealed Yaseen died before the blaze broke out at the family home in Cardiff. Cardiff Crown Court was told Ege beat Yaseen with a stick and a hammer and locked him in a shed when he failed to recite Koran passages. The 32-year-old denies murdering her son and burning his body to destroy the evidence”.

Document.no har på sin side en sak fra den italienske avisen Corriere delle Sera der en mann av marokkansk opprinnelse skal ha drept sine egne barn, angivelig for å straffe sin kone som skal ha nektet å dekke seg til.

Så lenge oppmerksomheten utelukkende rettes mot tilfeller der muslimer er involvert, er det grunn til å stille spørsmål ved motivene. Man må gjerne hevde at islamske praksiser i seg selv kan medvirke til at folk blir mentalt forstyrrede, med det til følge at bestialske handlinger begås. I så fall må det argumenteres for et slikt syn. Men noe slikt skjer ikke her. For HRS og document.no gjengir avisnotisene lakonisk og ukommentert. Dermed blir det åpenbart at hensikten er å fortelle oss om hvordan muslimer «egentlig er».

Stilt ovenfor ligende saker som omfatter ikke-muslimer, kan det  hele glatt avfeies som utslag av schizofreni eller andre mentale forstyrrelser. Muslimers handlinger, uansett hvor hinsides, kan derimot ikke forstås som resultat psykiske lidelser. Muslimer er bare muslimer, og ikke noe annet enn muslimer. Slik fører HRS og document.no en retorikk som innebærer dehumanisering av muslimer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar