lørdag 3. november 2012

Separate, but equal

Den finske tv-stasjonens YLE sin engelskspråklige nettside hadde for et par dager siden en notis som en ny bok med tittelen Äärioikeisto Suomessa (Ytterste høyre i Finland). Boka konkluderer med at de mest ytterliggående blant finske innvandringsmotstandere er i ferd med å vinne fram i offentlig debatt i Finland. En av bokas forfattere, Dan Koivulaakso, sier ett av tegnene på det siste er at rasistiske uttalelser har blitt mer akseptert:
A danger exists that increasingly marginal and radical views are being given room in Finnish public debate. That's according to the authors of Äärioikeisto Suomessa, (or "The Finnish Far-Right"). Co-author Dan Koivulaakso says an alarming trend is that racist remarks are becoming more acceptable in everyday speech. "I’m not worried about opinions — what worries me is how they’re received. What concerns me is when these opinions stop being seen as belonging to a fringe and become mainstream," Koivulaakso explains. Koivulaakso says racist anti-immigrant rhetoric has become more common. A core finding in the book, according to Koivulaakso, is the nationalistic Suomen Sisu association’s influence in Finnish politics. Suomen Sisu calls for "separate but equal" treatment of cultures and races "blurred by multiculturalism." Teemu Lahtinen, a founding member of Suomen Sisu interviewed in the book, says the association has met all of its goals. “It’s good that there’s critical debate about immigration in society, but legislation should still be changed according to our proposal,” explains Lahtinen. According to Koivulaakso, Suomen Sisu has successfully politicised immigration issues, bringing its message out in mainstream politics. The book suggests that many of the anti-immigrant and Islamophobic groups in Finland want to close off Europe’s borders. Äärioikeisto Suomessa is based on the far-right’s own texts, including blogs, interviews, police reports and historical sources.
Det mest foruroligende er dette med "separate, but equal". Ytterliggående innvandringsmotstandere har for lengst forlatt den rasebiologiske herrefolksretorikken som hadde sin storhetstid under kolonitiden, og som på sett og vis kulminerte med nazismen. I stedet snakker man i dag om at «kulturer» (dvs. befolkninger) eller «raser» er uforenlige størrelser som må holdes adskilt. Noe helt nytt er selvsagt ikke dette. For det var nettopp gjennom en slik retorikk apartheidregimet ble forsøkt legitimert.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar