onsdag 14. november 2012

ABB ikke høyreekstremist?

Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen mener ABB ikke er høyreekstremist. Han er bare en soloterrorist, hevder hun. Så personer som utfører terroraksjoner på egen hånd kan pr. definisjon ikke være høyreekstremist? Her blir man i tvil om hva hun egentlig forstår med begrepet høyreekstremisme. Er det slik at hun mener høyreekstremisme skal reduseres til en betegnelse på to eller flere personer som face-to-face konspirerer målrettet bak nedtrukne gardiner i bakgårdsleiligheter?

Når vi skal finne gode forklaringer på hvorfor ABB kunne gjøre det han gjorde, har hans livshistorie og mentale helse helt sikkert stor betydning. Slik er det trolig med nær sagt enhver terrorist. Som den amerikanske antropologen Scott Atran legger vekt på, har f.eks. islamistiske selvmordsbombere nesten i alle tilfeller høyst personlige agendaer med sine handlinger. Samtidig er det bare ideologier som kan gi terrorhandlingene legitimitet.


Når det gjelder Kristiansen virker det som hun ønsker å løsrive massedrapene og terroren fra ABBs ideologiske begrunnelse for ugjerningene. De mest innvandringsfiendtlige kreftene, som kjenner seg igjen i store deler av ABBs virkelighetsbeskrivelse, gjorde jo nettopp det siste til sitt store anliggende etter 22/7. (Enkelte har gått så langt som til nærmest å fornekte at høyreekstremisme finnes, og forsøker i stedet å assosiere ABB med islamismen!). Her gir hun dem en håndsrekning så det holder.

Faktum er at ABB sitt såkalte manifest representerer en gjengivelse av nærmest alle de standpunktene man til vanlig forbinder med høyreekstremisme. "Manifestet" kan med andre ord ikke reduseres til et uttrykk for hans eget idiosynkratiske verdenbilde. Et av de fremste kjennetegnene på høyreekstremistisk ideologi er totaliserende og demoniserende fiendebilder, der f.eks. kristne europeere trues av muslimske befolkninger, kulturkonservative ento-nasjonalister av «kulturmarxistiske globalister», den hvite "rasen" av andre "raser" etc..

Slike antagonismer fører ikke i seg selv automatisk til voldshandlinger. Likevel kan voldshandlinger lett oppfattes som en logisk konsekvens av de samme fiendebildene. Når det gjelder ABB, var det siste åpenbart tilfellet. Vi har ingen garantier for at andre (individer eller grupper, her til lands eller andre steder), vil kunne trekke samme konklusjoner på grunnlag av samme ideologiske virkelighetsforståelse.


 

5 kommentarer:

 1. ABB (i sitt manifest) ikke bare gjengir høyreekstreme standpunkt, han siterer og beundrer opphavspersonene til disse standpunktene. Hva mer trenger man?

  Det handler (naturligvis) også om en spesiell personlighet og en personlig historie/agenda, men det er ideologien som gir handlingen retning og legitimitet. Allerede kort tid etter 22.juli sa jeg at dette er et ulykkesalig sammentreff mellom en spesiell person og forkvaklet ideologi (den konklusjonen står seg vil jeg påstå). Fjordmanismen leder ikke med absolutt og lovmessig nødvendighet til katastrofen 22.juli, men det ABBs ugjerninger var et naturlig neste steg, rent logisk ikke spesielt langt steg heller.

  Man kan naturligvis bortforklare ved å påpeke at ABB er/var pro-Israel og ikke antisemitt. Men det er et typisk nødargument (forøvrig ganske utbredt blant anti-islamske), ABBs verdensbilde er helt klassisk høyreekstremt/fascistisk som du påpeker.

  SvarSlett
 2. Det er vel fare for at dette viser at politiet fortsatt er ser på slike synspunkter som "normale". At de ikke tør røre ved strømninger som finnes i landets tredje største parti.

  Sannsynligvis unnskylder de seg med at de jo fikk på pukkelen for å følge venstreorienterte. Men det de da mer eller mindre uelegant hopper over er at det de av oss som ble fulgt/forfulgt opplevde at politiet ikke gjorde jobben sin - å avslutte saker der det åpenbart ikke var noen grunn til overvåkning.

  La oss for eksempel si at Tybring Gjedde har gitt uttrykk for meninger som ligger farlig nær, eller godt innafor høyreekstremister. Jobben til politiet er da å undersøke om han på noen måte er å regne som en fare. Vi får vel gjette/håpe at de ganske snart kunne avslutte en slik undersøkelse, uten at det på noen måte gikk ut over Tybring Gjedde.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ikke godt å si, men mitt overfladiske inntrykk (og anekdoter) tyder på den gjennomsnittlige politimann heller mer til høyre enn til venstre. Samtidig er det jo kjent psykologi at det som er kjent og likt en selv er mindre truende og skummelt (såkalt "homophily"), og dessuten ser man mer nyanser i det man allerede er fortrolig med (derfor har vi kristelige uendelig med nyanser innenfor kristendom, men bare grove kategorier for islam). Jeg har ikke noen annen forklaring på at politiet tar lettere på høyreekstreme grupper eller trusler, mens de slår hardt ned når trusler og slikt kommer fra små forhutlede grupper av muslimer.

   Trusler eller grovkornede utsagn fra en som til forveksling kan være meg selv fremstår mer ufarlige eller forståelige, enn tilsvarende fra mer fremmedartede personer.

   Slett
 3. I hvilken grad PST virkelig har politisk bias skal man vel være forsiktig med å uttale seg for bastant om. Imidlertid er det fare for at Kristiansens utsagn avslører en gammelmodig holdning til hvilke utfordringer PST står ovenfor. Høyreekstremisme er ikke lenger nynazister på gutterommet eller middelaldrende menn med balltre. Potensielle voldshandlinger kan m.a.o. uten videre avdekkes alene ved å overvåke bestemte grupperinger. I stedet må man forholde seg til nettverk som er geografisk og sosialt mangslungne, der aktørene både er enkeltstående personer og grupper av ulike størrelser.

  SvarSlett
 4. "ABB er ikke direkte høyreekstremist". Neivel, men kanskje en indirekte høyreekstremist, hva nå det skulle være?

  Som Schei Grande er inne på, så lukter dette lang vei av "no true Scotsman" argumentasjon, der man omdefinerer begreper for å feie unna alle 'plagsomme' tilfeller. Det er godt JK ikke jobber i helse- og sosialdepartementet, ellers hadde hun forlengst avskaffet både helsekøer og fattige barn ved å omdefinere dem til 'pasienter underlagt kontinuerlig proaktivert saksbehandling' og 'mindreårige innenfor submedian modelljustert husholdningsinntekt'.

  SvarSlett