mandag 5. august 2013

Hege Storhaug og rasisme

(Debattinnlegg på trykk i Bergens Tidende, 5. august 2013)

Hege Storhaug forholder seg ikke til innvendingene som har blitt reist mot hennes sammenblanding av Fjordmans rasistiske og fascistoide utlegninger med «islamkritikk». I stedet karakteriserer hun sine meningsmotstandere (undertegnede inkludert) gjennom bruk av uttrykk som «rasister» og «idioti».

Denne lite flatterende reaksjonsmåten må sees i lys av at Storhaug har det til felles med Fjordman at hun forveksler folk og verdier som om det var ett og det samme. I stedet for å rette søkelyset mot bestemte kulturelle praksiser, politiske ideer og ideologiske ståsteder, er det i økende grad folks identiteter Storhaug angriper.
For eksempel har hun gjennom Human Rights Service sin hjemmeside formidlet påstander om at afrikanere er å regne som psykisk utviklingshemmede. Nylig hyllet hun Thilo Sarrazin, blant annet for hans harselas over "de politisk korrektes" avvisning av at det skal være noe mer enn utseendet som skiller "rasene" fra hverandre.

Selv har Storhaug tillagt det hun betegner «urnordmenn» nedarvede karaktertrekk som skal gjøre dem etisk og moralsk overlegne folk med innvandrerbakgrunn. I kontrast til disse «urnordmennene» preges innvandrere i hennes øyne av egenskaper som gir seg utslag hensynsløs streben etter etniske særinteresser.

Åpenbart har Storhaug den oppfatningen at enhver som ikke er villig til å akseptere hennes dehumaniserende framstilling av innvandrere lukker øynene for makt og voldsutøvelse som springer ut av islam i kombinasjon med foreldede patriarkalske tradisjoner. Slikt kan det selvfølgelig ikke bli noen rasjonell debatt av, om noe som helst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar