torsdag 18. april 2013

Human Rights Service tar det humoristisk, heldigvis

Thilo Sarrazin mottok nylig en pris av det danske Trykkefrihedselskabet. I begrunnelsen for tildelingen legges det blant annet vekt på at denne tyske økonomen og politikeren har gitt uttrykk for en oppfatning om at innvandrere bærer i seg egenskaper som gjør hans hjemland dummere, og at dette bør bekymre like mye som klimaendringene. Da Sarrazin besøkte Danmark for å motta prisen, skal han i gemyttlige vendinger ha vist vertskapet en oversikt han med et glimt i øyet har laget over politiske korrekte standpunkter.

Foranlediget av prisoverrekkelsen, publiserte Human Rights Service på sin egen hjemmeside en varm hyllest. For at så mange som mulig skal gis anledning til å more seg over den lange rekken av politisk korrekte tåpeligheter som Sarrazin har identifisert, gjenga de i den forbindelsen listen hans. Ett av punktene er den avsindige ideen om at det slettes ikke er noen forskjell på folk av ulik rase, annet enn utseendet. Joda, du leste riktig! Folk fra afrikanske og arabiske land skal liksom være født med de samme egenskapene som europeere! Det er selvfølgelig rent ut til å le seg skakk av! Hva er det ikke disse politisk korrekte får seg til å tro?

Nå er det heldigvis ikke lenge siden Human Rights Service i sin utrettelige kamp mot den politiske korrektheten selv tok seg bryet med å bringe informasjon som forteller at afrikanere flest er mentalt tilbakestående. Siden Sarrazin fortsatt finner det nødvendig å inkludere fornektelsen av raseforskjeller i listen sin, taler dessverre mye for at budskapet ikke har nådd godt nok fram. Derfor er det bare å ønske Human Rights Service lykke til med videre arbeid! Godt er det, å se at de i mellomtiden kan more seg litt over alle de forskrudde politisk korrekte forestillingene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar