søndag 28. oktober 2012

- Alle muslimer er jihadister! Hæ? Ekstremisme, sa du?

Etter siste ukes Brennpunkt om høyreekstremisme var det grunn til å forvente reaksjoner. Mange innvandringsmotstandere liker dårlig å bli minnet om hvilket selskap enkelte av deres egne argumenter lett kan bringe dem i (se forrige innlegg i denne bloggen). Og ganske riktig, bare minutter etter at programmet ble sendt, meldte Hege Storhaug på twitter at vi stod ovenfor en skandale og bebudet oppvask. Fjordman tvitret på sin side om kloakkjournalistikk. Mer elaborert kritikk har så langt ikke kommet fra disse holdene. Document.no derimot tok ansvar og publiserte en sak skrevet av gjesteskribenten "Flora".

Den anonyme forfatterens noe forvirrende omtale av programmet starter slik:
Programmet var svært interessant. Ikke med tanke på tema islamkritikk, men med tanke på hvilke virkemidler NRK er villig til å bruke i sin egen propaganda. Her fant man mange klassiske eksempler på propaganda. Her var løgner, utelatelser, sammensatte spørsmål, gjentakelser, falske sammenligninger, tvilsomme koblinger og assosiasjoner.
Gjesteskribenten fant altså ikke programmet interessant med tanke på islamkritikk. Nei, det er kanskje ikke så underlig. For denne utgaven av Brennpunkt var ikke et program om islamkritikk. Programmet satte søkelys på høyreekstremisme. For ingen vil vel mene at islamkritikk og høyreekstremisme nødvendigvis er det samme? Så er det også nettopp dette som er Flora sitt fremste ankepunkt, paradoksalt nok. For hun hevder nemlig at figurene som Brennpunkt satte i søkelyset, på løgnaktig vis ble framstilt som politiske ekstremister. Hun kan visstnok strekke seg så langt som å gi NRK rett når det gjelder Roberta Moore i Jewish Defence League UK. Noen annet ville være umulig ettersom denne Moore hevder at Anders Behring Breivik gjorde det som måtte gjøres.

Er det dermed gitt at begrepet ekstremisme bare skal omfatte dem som  direkte oppfordrer til eller ufører voldelige handlinger? Skal begrepet ha noen verdi må politiske ekstremisme etter min mening også inkludere politisk agitasjon som etablerer demoniserende fiendebilder av hele folkegrupper. Selv om det ikke direkte oppfordres til vold, kan det likevel bidra til å skape endimensjonale virkelighetsoppfatninger som lett kan invitere til vold som en logisk mulighet. Skal Brennpunkt kritiseres for noe, er det at det ikke ble tilstrekkelig presisert hva vi bør forstå med begrepet ekstremisme. Programmet fikk heller ikke godt nok fram hva slags ekstremisme sentrale aktører innen anti-jihadismen rent faktisk står for.

De som så programmet vil sikkert huske passasjen der pastoren Terry Jones hengte en dukke som skulle forestille Barack Obama i en galge. Flora lot seg åpenbart ikke affisere av dette. I stedet er hun opprørt over at NRK omtaler Jones som ekstremist. I hennes øyne er pastoren mer som et fromt lam å regne:
Jones sa i praksis ikke annet enn det han som kristen mann er nødt for å tro: at det kristne evangelium er det eneste sanne og at å tro på noe annet er djevelens verk og vil lede til helvete. Hva er ekstremt med dette? Jesus sa: Jeg er vegen sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette budskapet er det Terry Jones videreformidler. Aldri har vi vel hørt at Jesus var ekstremist?
Nei, det er uten tvil riktig at Jesus ikke blir sett på som ekstremist. Men det har kanskje ikke falt Flora inn at det kan ha å gjøre med at Jesus ikke fremmet sine politiske standpunkter gjennom å henge dukker i galger.

I Brennpunkt ble en ung hijabkledd jente intervjuet. Flora sin innsigelse var ikke rettet mot at jenta er muslim. Nei, ankepunktet er først og fremst at hun var vakker og dessuten talte velartikulert om toleranse og sameksistens. I Floras øyne fremmet dermed NRK "hijab som et slående symbol på de gode makter". For unge vakre og fredsomme jenter i hijab er, som vi skal se, å regne som ulv i fåreklær:

Robert Spencer er mannen bak den beryktede nettsiden Jihad Watch. I programmet opptrådde han på et politisk møte i Stockholm og holdt tale foran en liten krets tilhengere. Mye tyder på at Flora mener vi her har å gjøre med en nøktern og saklig kritiker av radikal og politisk islam. Dersom man forholder seg til bare et lite utvalg av Spencers mange oppsiktsvekkende utsagn, er det imidlertid lett å komme i tvil om en slik vurdering i så fall er riktig:

… there is no distinction in the American Muslim community between peaceful Muslims and jihadists.

there is no reliable way to distinguish a “moderate” Muslim who rejects the jihad ideology and Islamic supremacism from a “radical” Muslim who holds such ideas, even if he isn’t acting upon them at the moment

Disse uttalelsene har Spencer  latt falle på sin egen nettside. Og det blir åpenbart at det slettes ikke bare er anti-jihadisme han sysler med. Det finnes ikke noe skille mellom muslimer og jihad, påstår han. Agitasjonen retter seg dermed like mye mot muslimer i sin alminnelighet som mot islam som religion. Han setter langt på vei likhetstegn mellom ideene og verdiene han angivelig vil til livs og muslimer som folkegruppe.

Spencer & Co. mener altså at alle muslimer er jihadister. Flora er tilsynelatende av den oppfatningen at det ikke hviler noe ekstremistisk over et slikt synspunkt. Så er det også en holdning hun har felles med en debattant med kristenfundamentalistiske tilbøyeligheter, som uttrykte noe tilsvarende i en herværende kristen dagsavis sitt debattforum på internett:
Man kan gjerne fremstå som moderat muslim, men ingen vet hva de tenker og føler.
Robert Spencers forvirrede synspunkter på muslimer, kristendom og Obama, slik det kommer til uttrykk i et videointervju på Jihadwatch, gjør ikke saken noe bedre. Her sier han blant annet dette: 
He [Obama] identifies himself as a Christian now but it is perhaps salient to note that a Muslim can identifyhimself as a Christian because Jesus Christ is a Muslim prophet in the Quran, and the Muslims consider themselves to be the true Christians as well as the true Jews, following the true teachings of Jesus and Moses and so it is not out of the realm of possibility that some individual, or possibly Barack Obama could be a Muslim and be identifying himself as a Christian without even meaning to, uh, say that he is a member of the classic Christian tradition, now he has never been questioned about this and challenged about this and so ultimately only he knows the answer to what he really believes, but certainly his public policies and behavior are consistent with him being a committed and convinced Muslim.
Spencer er altså av den oppfatning at muslimer også kan opptre i forkledning, i den hensikt å spre "ondskapen" i det skjulte. Sammenligningen med djevelen i kristen mytologi er her åpenbar. Sammen med Spencer fikk vi også se Pamela Geller tale til fan-klubben i Stockholm. Det hun sa der var jo egentlig dette:  - Muslimer er egentlig ikke religiøse, de bare later som. De bruker det som skalkeskjul for å ta oss!  På sin hjemmeside Atlas Shrugs gjentar hun til stadighet at Obama er muslim og at han har jihads seier som målsetning. Hun har også uttalt at arabisk ikke er et språk, men "…the spearhead of an ideological project that is deeply opposed to the United States". Med andre ord, har man arabisk som morsmål, er man også er jihadist.

Document.no sin gjesteskribent hadde bitt seg merke i at programmet innehold et opptak der Martin Luther King jr. omtalte rasister som satte biler i brann utenfor lokalet der han talte. Flora er åpenbart ikke i tvil om at dette representerte et propagandistisk virkemiddel. NRK sitt formål med å vise opptaket skal nemlig ha vært å likestille afroamerikanernes situasjon på 60-tallet med vilkårene for innvandrere i dagens Norge! Her forstår Flora åpenbart ikke at hensikten var å understreke hvordan retorikken til bl.a. Jones, Spencer og Geller har noen interessante paralleller til hvordan KKK begrunnet sin vold ovenfor afroamerikanere. Dessuten, programmet handlet vel ikke om Norge spesielt, gjorde det? Flora mener ikke desto mindre at NRK i denne sekvensen av programmet burde ha referert til eksempler på  biler som har vært satt i brann i Norge de senere årene. Her røpes det nok en gang en sans for perspektiver og dimensjoner som må kunne karakteriseres som eiendommelig. Hun ser vel for seg en sekvens der Håkon Haugsbø filmes foran et utbrent bilvrak i Groruddalen, mens han lakonisk kommenterte: - Dei sett bilane våre i brann. Dei gjer det fordi dei er muslimar! Da hadde vi vel snakket "islamkritikk", da!

I NRKs program uttalte Gunnar Stålsett at i globalismens tid er religioner nødt for å leve side om side. Utsagnet lyder selvfølgelig skrekkelig i ørene til innvandringsmotstandere som går inn for en slags global segregering på bakgrunn av religiøse og etniske kriterier. Flora har følgende å si til denne sekvensen i programmet:
Spurte noen om hvordan religioner lever side om side i Saudi Arabia, i Pakistan, i Somalia eller i Afghanistan? Nei, et slikt spørsmål ville så altfor lett ha avslørt Brennpunkts gjennomførte propagandastil.
Tja, mon tro det? Nå handlet programmet ikke om situasjonen og utviklingen i Saudi Arabia, i Pakistan, i Somalia eller i Afghanistan. Selvfølgelig er det riktig at religiøs toleranse på ingen måte har vært det mest framtredende aspektet ved utviklingen i disse landene. Men er dette et moment som bør vektlegges når høyreekstremisme i Nord-Amerika og Europa er temaet? Skal vi forstå Flora dithen at intoleranse og ekstremisme i de nevnte landene bidrar til å legitimere de høyreekstremistiske standpunktene som programmet satte søkelys på?

NRK skal altså i følge document.no sin gjesteskribent drive "propaganda" når figurerer som Terry Jones, Robert Spencer og Pamela Geller omtales som ekstremister. Men når noen hevder at alle muslimer i virkeligheten er jihadister og at muslimer infiltrerer og driver undergravingsvirksomhet i forkledning som kristne, har vi da virkelig med saklig islamkritikk å gjøre? Før vi aner kan en ny Behring Breivik la seg inspirere av slike totaliserende fiendebilder der muslimer i sin alminnelighet demoniseres. I USA har man gjennom de siste årene sett flere "mini-breiviker". Flere av dem har heldigvis blitt stoppet før de fikk utrettet voldshandlingene de hadde satt seg fore. Andre har blitt dømt for vold rettet mot minoriteter som (med rette eller urette) kan assosieres med islam.

Til sist må man spørre seg om det virkelig står så dårlig til her lands at det er aktører som Jones, Geller og Spencer, for ikke å snakke om Chaim Ben Pesach, document.no sin gjesteskribent mener skal vinne kampen mot islam og "multikulturalisme" på vegne av henne selv og hennes meningsfeller?

6 kommentarer:

 1. Spencer har på sett og vis rett i at muslimer kan regne seg som "kristne" fordi de også bygger på bibelen og anerkjenner Jesus som profet. Jesus var på sin side jøde (ikke kristen), og de første kristne var også jøder, dog en sær sekt innenfor jødedommen. Såvidt jeg har forstått sørget Paulus' lære for at man kunne bli kristen uten å gå veien om jødedommen (og omskjæring), dette kan tolkes som et viktig premiss for at kristendommen kunne bli en verdensreligion uavhengig av opphavet (jødedommen). Men det er en lang historie.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jo, Spencer er for så vidt inne på noe, men hans kontekst er naturligvis en helt annet enn denne historiske. Han, og ikke minst hans disipel Pamela Geller, mer enn antyder at Obama er en av dem som under dekke av å ha en kristen identitet skal drive islamsk undergravingsvirksomhet.

   Slett
  2. Ja absolutt. De leverer klassisk konspiranoia: Når ting ser helt greit ut viser det bare hvor utspekulert undergravingen er. Slike konspirasjonsteoretiske konstruksjoner er slik sett "umulig" å tilbakevise fordi alt passer perfekt inn i det store bildet (bare man vrir og vrenger nok).

   Slett
 2. En viktigere kommentar:
  -ismene har en tendens til å bli forslitt og mister en presis betydning. F.eks. islamisme, ekstremisme, radikalisme... Så det er noe uklart hva som ligger i "ekstremisme" eller "radikal", her har nok Brennpunkt vært litt lettvinte. Et mulig skille er ihenhold til de metodene man agiterer for eller villig til å bruke der f.eks. bruk av vold kan kalles "ekstremisme", et annet skille går på synspunktene der ytterliggående synspunkt kan kalles "radikale". F.eks. er Frp verken radikalt eller ekstremistisk, men enkeltpersoner i partiet har fremmet høyreradikale synspunkter ("Drøm fra Disneyland"), Frp er først og fremst høyrepopulistisk. Jeg lurer på om "militant" kan være et mer presist ord for å beskrive en politiske aktivisme. Og ganske enkelt og konkret "voldelig" for de gruppene som rutinemessig bruker vold.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ekstremisme er et relativt begrep, ettersom noe må være ekstremt i relasjon til et standard. Politiske aktører som karakteriseres som ekstremistiske vil selvfølgelig ikke vedkjenne seg en slik betegnelse. I Spencers og Gellers øyne er alle som ikke godtar deres verdensbilde ekstremister. Mitt poeng er imidlertid den dogmatiske framstilling verdens muslimske befolkning som en nærmest djevelsk fiende, er ekstremistisk fordi det (1) bryter fundamentalt med humanistiske og liberale prinsipper (som tross alt har blitt en moralsk og politisk standard i etterkrigsårene) og (2) bygger på et fullstendig endimensjonalt verdensbilde, der alt forstås i dikotomien oss/det gode – de andre (muslimer) det onde.

   Slett
  2. Stort sett enig. Den enes ekstremist, er den andres kandidat. Den enes terrorist, er den andres frigjøringshelt. En mulig grenseoppgang mellom "radikale" standpunkt og "ekstremisme" er i hvilken grad man holder seg innenfor gjeldende politisk system/lover: En ekstremist er kanskje en som mener at politikken er så forfeilet at selve systemet må brytes opp med vold?

   Min kjepphest er forøvrig at man i offentligheten bruker ordene for upresist. Det er grunnleggende skille mellom å ville bruke politisk vold eller bryte grunnleggende demokratiske retter/menneskeretter (f.eks. å internere noe av politiske grunner), og det å ha uvanlige standpunkt eller som bryter med gjeldende politikk på et saksområde (f.eks. totalforbud mot alkohol). En annen kjepphest er benevnelser som "islamist" og "fundamentalist". En islamist kan være en som er tilhenger av "muslimsk folkeparti" (a la Krf), men det kan også være en som vil innføre diktatur med en Ayatollah på toppen. Tilsvarende er en fundamentalist egentlig bare en som tar religion alvorlig og bokstavelig, det er slett ikke det samme som en terrorist eller militant.

   Det er rett og slett for mye surr i begrepene.

   Slett